Tuyển gấp

Tìm theo...

3 việc làm mới

Xem ngay

Ngành nghề

1 việc làm

  • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
  • Loại công việc: Toàn thời gian tạm thời
  • Kinh nghiệm:  1 Năm
  • Bằng cấp:  Cao Đẳng
  • Mức lương:  Thỏa thuận

- Thu thập hoá đơn, chứng từ đầu vào, viết hoá đơn đầu ra.
- Nhập liệu, kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh 
- Tổ chức, quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu.
- Hoàn thành báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm bao gồm các dự báo và phân tích tài chính chi tiết cho ban giám đốc.
- Báo cáo thuế hàng tháng.
- Lập sổ sách kế toán.
- Quản lý và lưu giữ chứng từ, tài liệu kế toán.
- Các công việc khác có liên quan đến kế toán.
*Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Hạn nộp hồ sơ: 28/2/2017

Xem chi tiết