Tuyển gấp

Tìm theo...

3 việc làm mới

Xem ngay

Ngành nghề

1 việc làm

  • Nơi làm việc:  Hà Nội
  • Loại công việc: bán thời gian tạm thời
  • Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
  • Bằng cấp:  Đại Học
  • Mức lương: 7 – 10 triệu

1.Căn cứu năng lực cá nhân và đang làm công việc,phòng vấn trên màng.
2.khảo sắt hoàn cảnh khu vực đang ở.
3.Hiểu biết máy tính
4.thu tập các thông tin với công việc tại internet.

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết