Tuyển gấp

Tìm theo...


Ngành nghề

2 việc làm

  • Nơi làm việc:  Hà Nội,  Hòa Bình
  • Loại công việc: Toàn thời gian tạm thời
  • Kinh nghiệm:  1 Năm
  • Bằng cấp:  Không yêu cầu
  • Mức lương:  9-11 triệu

Mo ta

Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2017

Xem chi tiết
  • Nơi làm việc:  Hà Nội,  Hòa Bình
  • Loại công việc: Toàn thời gian tạm thời
  • Kinh nghiệm:  1 Năm
  • Bằng cấp:  Không yêu cầu
  • Mức lương:  9-11 triệu

Mo ta

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2017

Xem chi tiết