Tuyển gấp

Tìm theo...

2 việc làm mới

Xem ngay

Ngành nghề

26 việc làm

 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  9-11 triệu

-         Tham gia nhóm phát triển sản phẩm điện, đèn chiếu sáng, thiết bị điện thông minh

-         Thiết kế chiếu sáng cho các dự án của khách hàng

-         Nghiên cứu ý kiến, yêu cầu của khách hàng thị trường về sản phẩm của công ty;

-         Nhận kế hoạch thiết kế SP từ Trưởng phòng R&D và thực hiện theo đúng tiến độ được giao

-         Thông tin chi tiết trao đổi trong phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  5-7 triệu

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhân sự, từ tuyển dụng đến chấm công, tính lương và các chế độ nhân sự của nhà máy, đáp ứng đủ nhân lực cho nhà máy tại mọi thời điểm.
-Quản lý tổ chức, duy trì nội quy, tham mưu trình lãnh đạo công ty các quy định nhân sự.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  3 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  5-7 triệu

-Thực hiện nghiệp vụ kế toán cho công ty, thu thập chứng từ, kểm soát chi phí, phân bổ hạch toán đúng theo quy định, quản lý thu chi tài chính, giao dịch ngân hàng,..
- Làm báo cáo kê khai thuế theo quy định.
- Kiểm soát vật tư, thành phẩm, tài sản cố định....cho nhà máy.
- Giám sát chi phí, báo cáo cho giám đốc về tình hình tài chính, chi phí.

Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Phú Thọ,  Thái Bình,  Nam Định,  Hà Nam,  Vĩnh Phúc,  Bắc Giang,  Hải Phòng,  Hải Dương,  Hưng Yên,  Quảng Ninh,  Yên Bái,  Tây Ninh ,  Thanh Hóa,  Nghệ An,  Bắc Ninh,  Lào Cai,  Tây Ninh ,  Thái Nguyên,  Sơn La
 • Loại công việc: Hành Chính
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:
 • Mức lương:  >15 triệu

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  5-7 triệu

-Thực hiện quản lý kho vật tư, thành phẩm.

-Quản lý báo cáo tình hình tồn kho hằng ngày, cân đối kế hoạch sản xuất.

-Mua bán vật tư, mua hàng cho nhà máy.

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên, Hà Nội
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  9-11 triệu

- Tìm kiếm và duy trì chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện đàm phán giá cả, sắp xếp lịch giao nhận hàng.

- Thực hiện thanh toán công nợ khách hàng.

- Báo cáo doanh thu, khiếu nại khách hàng, điều phối sản xuất...

Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  5-7 triệu

-Truyền đạt chỉ thị, mệnh lệnh kế hoạch của giám đốc tới nhân viên.

-Hỗ trợ giám đốc soạn thảo văn bản, chỉ thị điều hành công việc nhà máy.

-Hỗ trợ sắp xếp lịch họp, làm việc của giám đốc với đối tác, khách hàng…

-Kiểm soát, báo cáo giám đốc các vấn đề xảy ra trong nhà máy.

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn Thời Gian
 • Kinh nghiệm:  3 Năm,  5 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  13-15 triệu

·         Điều hành và quản lý các hoạt động liên quan tới việc sản xuất và kỹ thuật.

·         Chịu sự quản lý trực tiếp của ban Giám đốc Công ty;

·         Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất trong Công ty và sự phát triển của công ty

·         Giám sát và thực hiện việc soạn thảo, bổ sung và áp dụng các quy trình, biểu mẫu trực thuộc bộ phận sản xuất và liên quan đến các hoạt động của bộ phận sản xuất.

·         Kết hợp với ban Giám đốc, Phòng kế hoạch, phòng kinh doanh lập và thực hiện kế hoạch sản xuất.

·         Chịu trách nhiệm điều động phân công lao động hợp lý, đảm bảo kế hoạch sản xuất được triển khai đúng tiến độ.

·         Chịu trách nhiệm xử lý các sản phẩm, sự cố trong quá trình sản xuất, đề xuất ban GĐ xem xét phê duyệt.

·         Kết hợp với ban Giám đốc và phòng Hành chính trong việc tuyển dụng nhân sự tại bộ phận sản xuất khi có nhu cầu.

·         Giám sát việc thực hiện việc bảo quản, quản lý hàng hóa trong quá trình sản xuất.

·         Xem xét và đề xuất các nhu cầu đầu tư sửa chữa phương tiện sản xuất, cải tiến tổ chức sản xuất.

·         Đảm bảo cán bộ nhân viên tại xưởng sản xuất được Giáo dục tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật.

·         Thực hiện việc báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về các hoạt động sản xuất tại bộ phận sản xuất  tới ban Giám đốc khi được yêu cầu.

·         Giám sát việc thi hành các quy định kỷ luật của Giám đốc đối với cán bộ công nhân viên trong Công ty.

·         Nắm bắt các tư tưởng cán bộ công nhân viên, báo cáo kịp thời với Ban Giám đốc trường hợp cần thiết.

·         Điều hành mọi hoạt động sản xuất tại phân xưởng theo lệnh của ban Giám đốc.

·         Chịu trách nhiệm trước BGĐ Công ty về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phó.

·         Đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng các dòng sản phẩm hiện tại công ty đang sản xuất để sản phẩm đạt chất lượng ở mức cao hơn.

·         Tư vấn ban giám đốc, đưa ra lộ trình phát triển những dòng sản phẩm cần thiết khác mà công ty chưa tổ chức sản xuất được.

·         Hỗ trợ khảo sát công trình mới, kết hợp cùng phòng thiết kế đưa ra ý tưởng. Giám sát nghiệm thu công trình hoàn thành đúng tiến độ.

·         Theo dõi định mức vật tư, nhân công để đưa vào Định mức sản phẩm, làm cơ sở tính giá thành sản phẩm.

Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

1. Kế toán:
- Theo dõi thu chi;
- Hướng dẫn cán bộ nhân viên thực hiện thủ tục thanh toán và tạm ứng theo đúng quy định của Công ty.Theo dõi, kiểm tra, rà soát công tác tạm ứng và thanh toán;
- Thực hiện đối chiếu quỹ với Ban lãnh đạo theo định kỳ;
- Báo cáo sổ quỹ và tình hình thu chi, báo cáo tổng hợp chi phí của văn phòng đến Ban lãnh đạo và Trưởng phòng TCKT của Công ty theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất;
- Thực hiện các công việc kế toán khác theo sự phân công của trưởng phòng TCKT;
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
2. Hành chính tổng hợp:
- Đảm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ;
- Tổ chức, quản lý tài sản công ty ,theo dõi, quản lý chi phí văn phòng, cấp phát văn phòng phẩm. 
- Hỗ trợ Ban lãnh đạo trong vấn đề nhân sự;
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận

·         Các hoạt động liên quan đến bán hàng:

-          Tiếp nhận và xử lí đơn hàng (qua fax, email, trực tiếp…)

-          Theo dõi, kiểm soát công nợ khách hàng

-          Đối chiếu xác nhận công nợ khách hàng

-          Lập dự báo bán hàng, dự báo dòng tiền

-          Báo cáo bán hàng

·         Dịch vụ khách hàng : Quản lý và chăm sóc khách hàng đã được phân công, thực hiện đúng cam kết với khách hàng

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  3 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

·         Nhiệm vụ tổng quát

-          Chuyên gia hàng đầu về trần, vách ngăn

-          Người quản lý toàn bộ hệ thống, hồ sơ, tài liệu kỹ thuật khu vực Miền Bắc

-          Người quản lý , lãnh đạo Phòng Kỹ thuật

·         Nhiệm vụ chi tiết

1.      Tài chính

-          Tổ chức thi công, quản lý và thu hồi tiền hiệu quả (bao gồm việc thi công mẫu, các công trình mang tính chất ngoại giao và các dự án đứng tên pháp nhân)

-          Specify thành công các hệ thống giải pháp công ty vào bản vẽ thiết kế, hoặc mô tả kỹ thuật của các dự án dân dụng và công nghiệp

-          Đảm bảo kiểm soát chi phí ngân sách theo kế hoạch được duyệt

2.      Khách hàng

-          Lập kế hoạch , triển khai việc thiết lập mối quan hệ với kiến trúc sư, chăm sóc các đơn vị tư vấn thiết kế hàng tuần, tháng , quý

-          Đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ thuật cho nhóm khách  hàng, trợ giúp cho khối kinh doanh thương mại, kinh doanh dự án

3.      Quy trình hoạt động

-          Hỗ trợ, giới thiệu và tiếp thị sản phảm, giải pháp đến các đối tượng trung gian gây ảnh hưởng như kiến trúc sư, tư vấn thiết kế … (hoạt động training độc lập cho khách hàng)

-          Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho các dự án hoặc khách hàng thi công công trình nếu có yêu cầu (bao gồm cả việc đưa ra thiết kế hợp lý, bóc tách bản vẽ, phương án thi công hợp lý..)

-          Giải quyết khiếu nại , tư vấn kỹ thuật trực tuyến qua điện thoại

-          Nghiên cứu tài liệu sản phẩm : bao gồm các sản phẩm truyền thống hoặc sản phẩm mới của các nhà cung cấp hoặc của các tập đoàn cùng ngành, biên soạn tài liệu training cho khách hàng hoặc nội bộ

-          Triển khai các chương trình gây ảnh hưởng đến nhóm thi công và các hoạt động marketing đến nhóm khách hàng sử dụng cuối cùng đặc biệt tại các khu vực tỉnh (bao gồm một số chương trình như hướng dẫn thi công, thi tay nghề, training sản phẩm…)

-          Triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật  (huấn luyện sản phẩm) cho nội bộ và đại lý

-          Khảo sát các dự án từ khâu cấp hàng vào (kiểm soát khối lượng hàng cấp) và thực hiện bảo hành sản phẩm (nếu khách hàng yêu cầu)

-     Giải quyết khiếu nại liên quan đến sản phẩm

4.      Nhân sự & phát triển

-          Tái cấu trúc bộ phận Kỹ thuật, đánh giá lực lượng hiện tại, đề xuất và thực thi xây dựng nguồn lực Kỹ thuật

-          Tham gia tổ chức xây dựng, triển khai & đánh giá thành tích và năng lực nhân viên.

-          Chính sách lương, thưởng, kỷ luật : Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên nhằm để tối ưu hóa hoạt động của phòng ban phụ trách và việc sử dụng nguồn nhân lực;

-          Xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí trong phòng

5.      Cộng đồng & môi trường

-          Tham gia các phong trào , các cuộc vận động do Công Đoàn, CBCNV chi nhánh tổ chức

-          Tham gia thực hiện các chương trình, xây dựng các định hướng phát triển công ty thân thiện môi trường, 

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm:  1 Năm,  2 Năm,  1 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Kiến trúc sư ( phụ trách kỹ thuật và giải pháp về Trần – vách  ngăn)

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Thực tập sinh cơ khí

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  3 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Nhiệm vụ tổng quát

1. Đánh giá lực lượng hiện tại, tái cấu trúc lực lượng sản xuất tại Nhà máy.

2. Tổ chức quản lý và lãnh đạo lực lượng sản xuất gồm 100 nhân sự hoạt động đạt hiệu suất cao, đáp ứng chiến lược kinh doanh.

3. Thực thi các hoạt động nhằm đảm bảo các mục tiêu về Q (Quality), C (Cost), D (Delivery), M (Man), S(Safety) được hoàn thành và vượt chỉ tiêu.

4. Quản lý tài sản, nguồn lực tại nhà máy

5. Đánh giá năng lực, đào tạo và phát triển kỹ năng của đội ngũ giám sát, tổ trưởng.

6. Xây dựng và triển khai các chương trình Kaizen, 5S, TPM

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Kiểm soát chất lượng

- Xây dựng các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm. Điều phối hoạt động kiểm soát chất lượng tại nhà máy nhằm đảm bảo cung cấp đến khách hàng các sản phẩm đạt chất lượng tốt.
- Lập báo cáo phân tích tình hình chất lượng sản phẩm và các đề xuất.

- Báo cáo kịp thời cho quản lý khi có vấn đề phát sinh, xây dựng kế hoạch và hành động khắc phục phòng ngừa sai lỗi

Đảm bảo và cải tiến chất lượng

- Giám sát việc tuân thủ quy trình trong quá trình sản xuất . Đảm bảo các quy trình phát triển được áp dụng đúng, các sản phẩm công việc tạo ra phù hợp

- Tham gia cải tiến quy trình theo hệ thống

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng

- Đề xuất, triển khai các dự án (5S, Kaizen, QCC, sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing…)
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ định của Trưởng bộ phận.

 • Quản lý nhân sự

-          Phân công, giám sát , định hướng và hỗ trợ Nhân viên chất lượng thực hiện nhiệm vụ

-          Đào tạo các kỹ năng làm việc cho nhân viênKiểm soát chất lượng

- Xây dựng các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm. Điều phối hoạt động kiểm soát chất lượng tại nhà máy nhằm đảm bảo cung cấp đến khách hàng các sản phẩm đạt chất lượng tốt.
- Lập báo cáo phân tích tình hình chất lượng sản phẩm và các đề xuất.

- Báo cáo kịp thời cho quản lý khi có vấn đề phát sinh, xây dựng kế hoạch và hành động khắc phục phòng ngừa sai lỗi

Đảm bảo và cải tiến chất lượng

- Giám sát việc tuân thủ quy trình trong quá trình sản xuất . Đảm bảo các quy trình phát triển được áp dụng đúng, các sản phẩm công việc tạo ra phù hợp

- Tham gia cải tiến quy trình theo hệ thống

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng

- Đề xuất, triển khai các dự án (5S, Kaizen, QCC, sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing…)
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ định của Trưởng bộ phận.

 • Quản lý nhân sự

-          Phân công, giám sát , định hướng và hỗ trợ Nhân viên chất lượng thực hiện nhiệm vụ

-          Đào tạo các kỹ năng làm việc cho nhân viên

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  3 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

·         Đánh giá hiện trạng kho vận, đề xuất và thực thi setup lại các hệ thống kho

·         Giám sát công việc liên quan đến xuất nhập tồn kho (tổng kho và các kho chi nhánh) để đảm bảo số liệu chính xác

·         Tổ chức quy hoạch sắp xếp kho bãi hợp lý để đảm bảo tiến độ xuất nhập hàng

·         Theo dõi kiểm soát tình hình vật tư, hàng hóa, làm báo cáo hàng ngày về tình trạng hàng hóa vật tư tồn kho, đảm bảo định mức tồn kho theo kế hoạch của ngày/tuần/tháng

·         Thực hiện tốt công tác kiểm kê vật tư, hàng hóa, hàng thành phẩm theo định kì hàng tháng hay đột xuất

·         Đảm bảo công tác PCCC và chống thất thoát, hư hỏng hàng hóa vật tư trong kho

·         Bố trí sắp xếp công việc cho nhân viên cấp dưới, có khả năng đào tạo và triển khai việc thực hiện 5S, FIFO

·         Chịu trách nhiệm trong công tác đào tạo, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên trực thuộc

·         Báo cáo cấp trên về tình hình kho, các đề xuất để cải thiện tình hình kho đáp ứng được yêu cầu của công ty

·         Phối kết hợp với bộ phận QA/QC trong việc kiểm soát chất lượng hàng nhập/xuất

·         Có trách nhiệm thực hiện các chính sách về môi trường

·         Các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc cung ứng

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  Hưng Yên
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

·         Nhiệm vụ tổng quát

-          Kết nối giới kiến trúc sư , triển khai các hoạt động đào tạo bên ngoài đến các đối tượng tư vấn, thiết kế, nhà thầu, khách hàng, thi công…

-          Triển khai các hoạt động đào tạo nội bộ về kỹ thuật và sản phẩm

-          Phụ trách các hoạt động liên quan đến kỹ thuật và tài liệu kỹ thuật của chi nhánh

·         Nhiệm vụ chi tiết

-          Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng profile , database khách hàng, kiến trúc sư, các nhóm gây ảnh hưởng

-          Tư vấn sản phẩm & các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng

-          Đề xuất, tham gia education trip định kì

-          Triển khai các công tác chuẩn bị hồ sơ thầu, bóc tách khối lượng cùng bên kinh doanh dự án

-          Thực hiện công việc theo quy trình

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận

·         Kiểm soát chất lượng

-          Xây dựng các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm. Điều phối hoạt động kiểm soát chất lượng tại nhà máy nhằm đảm bảo cung cấp đến khách hàng các sản phẩm đạt chất lượng tốt.

-          Lập báo cáo phân tích tình hình chất lượng sản phẩm và các đề xuất.

-          Báo cáo kịp thời cho quản lý khi có vấn đề phát sinh, xây dựng kế hoạch và hành động khắc phục phòng ngừa sai lỗi

·         Đảm bảo và cải tiến chất lượng

-          Giám sát việc tuân thủ quy trình trong quá trình sản xuất . Đảm bảo các quy trình phát triển được áp dụng đúng, các sản phẩm công việc tạo ra phù hợp

-          Tham gia cải tiến quy trình theo hệ thống

-          Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng

-          Đề xuất, triển khai các dự án (5S, Kaizen, QCC, sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing…)

-          Rà soát toàn bộ quá trình của hệ thống. Đánh giá tính hiệu lực /hiệu quả để cải tiến quy trình.

-          Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ định của Trưởng bộ phận.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ chính

·         Thiết lập, cài đặt ERP  cho các phòng ban

·         Hướng dẫn sử dụng , hỗ trợ người dùng

·         Đánh giá, khảo sát và xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai ERP

2.  Nhiệm vụ chi tiết

-     Hướng dẫn sử dụng ERP theo từng tính năng, tools phù hợp cho từng phòng ban

-          Hỗ trợ người sử dụng trong thao tác, khắc phục sự cố

-          Triển khai những chức năng mới, nghiệp vụ ERP đến người dùng

-          Đánh giá, khảo sát hiệu quả những chương trình triển khai

-          Xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai ERP

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Thỏa thuận

·         Các hoạt động liên quan đến bán hàng:

-          Tiếp nhận và xử lí đơn hàng (qua fax, email, trực tiếp…)

-          Theo dõi, kiểm soát công nợ khách hàng

-          Đối chiếu xác nhận công nợ khách hàng

-          Lập dự báo bán hàng, dự báo dòng tiền

-          Báo cáo bán hàng

·         Dịch vụ khách hàng : Quản lý và chăm sóc khách hàng đã được phân công, thực hiện đúng cam kết với khách hàng

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Bắc Ninh,  Bắc Giang,  Hưng Yên,  Thái Nguyên
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm:  Khác ...
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Thực hiện việc chăm sóc khách hàng: Các công ty dược, nhà thuốc, phòng khám trên địa bàn mình quản lý

- Tiếp thị, giới thiệu, phân phối các sản phẩm của Công ty
- Triển khai các chương trình marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến khách hàng.

- Chịu trách nhiệm về doanh số trên địa bàn được giao

- Phối hợp thực hiện các chương trình, sự kiện quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Công ty.
- Mở rộng và tăng độ phủ sản phẩm.
- Tạo dựng mối quan hệ với hệ thống Công ty Dược: Phòng KD Công ty Dược, các chủ nhiệm hiệu thuốc huyện, các đại lý và nhà thuốc lớn trên địa bàn,...

- Tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh và phản hồi cho Quản lý trực tiếp.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định.

- Các công tác khác theo điều động của Lãnh đạo công ty.
- Sẽ trao đổi cụ thể công việc hơn khi phỏng vấn.

 

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  Hưng Yên
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Mô tả công việc - Thực hiện việc chăm sóc khách hàng: Các công ty dược, nhà thuốc, phòng khám trên địa bàn mình quản lý
- Tiếp thị, giới thiệu, phân phối các sản phẩm của Công ty
- Triển khai các chương trình marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến khách hàng.
- Chịu trách nhiệm về doanh số trên địa bàn được giao
- Phối hợp thực hiện các chương trình, sự kiện quảng bá hình ảnh và
sản phẩm của Công ty.
- Mở rộng và tăng độ phủ sản phẩm.
- Tạo dựng mối quan hệ với hệ thống Công ty Dược: Phòng KD Công
ty Dược, các chủ nhiệm hiệu thuốc huyện, các đại lý và nhà thuốc lớn trên địa bàn,...
- Tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh và phản hồi cho Quản lý trực tiếp.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định.
- Các công tác khác theo điều động của Lãnh đạo công ty.
- Sẽ trao đổi cụ thể công việc hơn khi phỏng vấn.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hưng Yên
 • Loại công việc: Làm cố định
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:  Trung học phổ thông
 • Mức lương:  5-7 triệu

Bốc xếp hàng hóa từ xe vào kho hoặc từ kho lên xe
Kiểm kê hàng hóa trong kho
Dọn kho sạch sẽ, gọn gàng
Làm các công việc khác theo sự phân công của Thủ kho

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  Hà Tây,  Bắc Ninh,  Bắc Giang,  Hải Dương,  Hưng Yên,  Thái Nguyên,  Vĩnh Phúc,  Thái Bình,  Nam Định,  Ninh Bình
 • Loại công việc: Toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:  Khác ...
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng,  Đại Học
 • Mức lương:  5-6 triệu

- 01 Kế toán tổng hợp (Ưu tiên nữ); - 01 Chuyên viên Marketing (Ưu tiên Nam); - 03 Nhân viên phát triển thị trường / mỗi tỉnh.

Công việc: Hỗ trợ đại lí tại các tỉnh trong tổ chức sự kiện quảng bá, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Là đội ngũ nòng cốt nên cơ hội thăng tiến cao (Theo năng lực). Môi trường năng động, liên tục được đào tạo kĩ năng cơ bản và các kĩ năng mềm khác.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Bắc Kạn,  Cao Bằng, Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Hải Dương, Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  12-13 triệu

Công ty thực phẩm chuyên về các sản phẩm như Sữa bột, ngũ cốc... cần tuyển giám sát bán hàng.

- Tạo độ phủ tốt khu vực mình phụ trách, tạo sự hiện diện nổi bật tại điểm bán
- Chịu trách nhiệm phát triển thị trường
- Hỗ trợ NPP trong việc đặt hàng, bán hàng, thông tin về tình hình thị trường, năng lực nhân viên nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất cho NPP
- Hướng dẫn, huấn luyện, quản lý và đánh giá Sales man

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên
 • Loại công việc: Toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  12-13 triệu

Công ty thực phẩm chuyên về các sản phẩm như cafe, sữa... cần tuyển giám sát bán hàng.

- Tạo độ phủ tốt khu vực mình phụ trách, tạo sự hiện diện nổi bật tại điểm bán
- Chịu trách nhiệm phát triển thị trường
- Hỗ trợ NPP trong việc đặt hàng, bán hàng, thông tin về tình hình thị trường, năng lực nhân viên nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất cho NPP
- Hướng dẫn, huấn luyện, quản lý và đánh giá Sales man

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

 • Công ty TNHH Thiết bị điện nước Phúc Hà

 • Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi VIỆT TRUNG

 • Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thái An

 • Công ty TNHH Nội Thất Tiến Bộ

 • Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường

 • Công ty Cổ phần Việt Mông Cổ