Tuyển gấp

Tìm theo...

3 việc làm mới

Xem ngay

Ngành nghề

52 việc làm

 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:
 • Mức lương:

- Giảng dạy các môn chuyên ngành

- Hỗ trợ chăm sóc sinh viên và tuyển sinh

- Các công việc khác của Khoa và của Trường

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Thạc Sỹ
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Giảng dạy các học phần 3D (game, hoạt hình) và phim
- Kiêm nhiệm cán bộ phát triển web của Khoa và truyền thông tại Khoa

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Giảng dạy các môn chuyên ngành

- Hỗ trợ chăm sóc sinh viên và tuyển sinh

- Các công việc được giao khác

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận
-Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, nước và cơ khí của trường.
- Sửa chữa nhỏ CSVC phần xây dựng và các trang thiết bị nội thất
- Bố trí, lắp đặt các thiết bị, máy móc, vật dụng 
- Các công việc được giao khác

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Làm xoay ca
 • Kinh nghiệm:  Không yêu cầu
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  5-7 triệu

* Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng tư vấn, giải đáp về sản phẩm và dịch vụ của nhà mạng Viettel 
* Địa điểm làm việc: Tầng 2, 77B Yên Bái – Hải Châu – Đà Nẵng.
* Thời gian làm việc theo ca (8 tiếng/ca)

- Ca1: 7h00-14h30 
- Ca2: 14h30-22h00 
- Ca3: 22h00-7h00 (1 ca/tuần)

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Tuyển dụng nhân sự phù hợp với từng bộ phân của công ty
- Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân sự phát tiển bền vững
- Đăng tin tuyển dụng trên các trang Web tuyển dụng vào rao bán sản phẩm của công ty
- Sử dụng các phần mềm chuyên dụng để bán hàngquảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội & bán hàng qua Email
(công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

 

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng, Đắk Lắk
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

1. Phần hành Kế toán XDCB:

- Tổng hợp chi phí đầu tư cho từng công trình, hạng mục công trình

- Mở sổ sách theo dõi nhập xuất tồn vật tư cho công trình

- Soát xét hồ sơ, chứng từ mua sắm, thanh toán, quyết toán đầu tư xây dựng

- Theo dõi tình hình thanh toán và công nợ các nhà thầu

- Thực hiện các thủ tục vay vốn phục vụ dự án

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ về XDCB

- Báo cáo số liệu nhập xuất vật tư

- Báo cáo chi phí đầu tư xây dựng theo công trình, hạng mục công trình.

- Đề xuất các giải pháp nhằm đầu tư dự án có hiệu quả

2. Phần hành Kế toán Công ty

- Kiểm tra soát xét chứng từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Tổng hợp chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kế toán

- Lập sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp

- Lưu trữ chứng từ, sổ sách

- Lập và báo cáo kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho các cơ quan chức năng theo quy định

- Lập và báo cáo số liệu cho Lãnh đạo định kỳ, đột xuất (khi có yêu cầu)

- Đề xuất các biện pháp nhằm sử dụng hiệu quả tài chính cho công ty

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Giúp Trưởng phòng điều hành, quản lý, phụ trách công tác tài chính kế toán và các công việc khác theo phân công. Thay mặt giải quyết công việc khi Trưởng phòng vắng mặt.
- Thực hiện chức năng của kế toán tổng hợp.
- Kiểm tra, hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ theo phạm vi thẩm quyền được phân công.
- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý tài chính.
- Lập và triển khai kế hoạch tài chính kế toán của đơn vị. Xây dựng hệ thống văn bản, quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí chặt chẽ, đúng qui định, hiệu quả.
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chế độ chính sách liên quan đến việc quản lý tài chính. Đề xuất các biện pháp quản lý tài chính đảm bảo chế độ chính sách của Nhà trường.
- Rà soát tất cả báo cáo tài chính/Kế toán và báo cáo Thuế, đảm bảo các báo cáo đã được lập một cách chính xác.
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, các cơ quan tài chính và đối tác có liên quan.
- Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Quản lý lưu trữ toàn bộ hệ thống dữ liệu, hồ sơ văn bản, Phục vụ công tác báo cáo, thanh tra, kiểm tra hàng kỳ, hàng năm

-Tiếp nhận, quản lý các văn bản hồ sơ về tốt nghiệp và chứng chỉ đào tạo GDQP-AN  

- Nhập điểm tổng kết quản lý điểm GDTC, GDQP (tất cả các cơ sở của trường)

- Thu nhận hồ sơ minh chứng từ SV để đề nghị xét học chuyển đổi, miễn giảm  

- Lập hồ sơ xét chuyển đổi, miễm giảm, học lại và lập danh sách đào tạo

- Lập hồ sơ xét tốt nghiệp, mua phôi, in ấn chứng chỉ 

- Tham gia tổ chức quản lý giúp đỡ SV

- Trực tiếp giải quyết kịp thời chính xác các yêu cầu nguyện vọng của SV 

- Các công việc khác của trung tâm

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Tham gia phát triển các phần mềm Web và Windows Form trên nền Microsoft .Net

     - Phân tích, thiết kế và thực hiện các giải pháp/ sản phẩm phần mềm đáp ứng nhu cầu 

 

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Công tác nhân sự
- Quản lý hồ sơ nhân sự (hồ sơ giấy và lưu phần mềm), thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến nhân sự.

- Tham gia xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến công việc.

- Các công việc khác do lãnh đạo phân công.
* Công tác hành chính khác
 

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Cạnh tranh, Thỏa thuận

- Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch tuyển sinh đạt hiệu quả cao.
- Tham gia tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT.
- Tư vấn, chăm sóc sinh viên, phụ huynh…chọn ngành học phù hợp.
- Tham gia các sự kiện, chương trình của Nhà trường.
- Các công việc khác do lãnh đạo phân công.

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Cạnh tranh

- Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên. Quản lý hoạt động giảng dạy và chất lượng đào tạo của Khoa.
- Hỗ trợ, chăm sóc sinh viên và tuyển sinh theo quy định của Nhà trường.
- Các công việc khác do lãnh đạo phân công.

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung học phổ thông
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Thực hiện công tác an ninh, trật tự trong toàn trường
- Quản lý toàn bộ tài sản của Nhà trường
- Công tác phòng chống bão lụt, PCCC
- Lễ tân, hướng dẫn đón tiếp khách đến thăm hoặc làm việc tại trường
- Tiếp nhận bưu phẩm
- Công tác trực và giao ca
- Công tác giữ xe
- Tham gia bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất
- Thực hiện các công tác theo sự điều động, phân công của cấp trên

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng,  Đồng Nai
 • Loại công việc: Toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  >15 triệu,  Thỏa thuận

- Triển khai kết cấu điện nước công trình nhà dân dụng

- Thống kê thép - Bóc tách khối lượng công trình B. Yêu cầu

- Sử dụng thành thạo các phần mềm xây dựng và VP

- Ưu tiên ứng viên Đã từng làm công việc tương đương

- Trung thực thẳng thắn

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  4 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

 

 

 

 

 Triển khai các công việc bán hàng; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng

1. Triển khai các công việc bán hàng; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng
2. Thiết lập mạng lưới kinh doanh, thu thập thông tin thị trường và phát triển kinh doanh trong khu vực
3. Lập và duy trì các mối quan hệ khách hàng tiềm năng trong nước
4. Báo cáo hoạt động kinh doanh tới Ban Tổng Giám đốc. Phát triển và duy trì hệ thống kênh phân phối và thị trường thuộc khu vực quản lý
5. Thu thập, tổng hợp thông tin về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh
6. Xây dựng kế hoạch kinh doanh định kỳHạn nộp hồ sơ: 31/03/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  Không yêu cầu
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Xây dựng các kế hoạch phát triển thị trường & bán hàng theo từng tỉnh, từng kỳ do mình phụ trách theo thời gian (Tuần/Tháng/ Quý).
- Tìm kiếm thông tin của các dự án & khách hàng tiềm năng: Cập nhật thông tin data dự án: Chủ đầu tư, TVTK, Nhà Thầu, Nguồn vốn, v.v. (Theo form Data DA).
- XD phương pháp tiếp cận khách hàng thông qua các hình thức trực tiếp & gián tiếp (Gửi thư ngỏ, nhờ người giới thiệu, gọi điện, v.v.)
- Tiếp xúc các đối tượng khách hàng để giới thiệu công nghệ & sản phẩm bê tông nhựa Carboncor Asphalt: Cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng về tính năng, công dụng, lợi ích & hiệu quả sử dụng (Kinh tế & xã hội, chính trị).
- Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng thông qua thiết kế, cơ sở có sẵn để tư vấn chuyển đổi sang công nghệ sử dụng Carboncor Asphalt.
- Giải trình các phản biện & thuyết phục sử dụng sản phẩm.
- Thống nhất phương án sử dụng của khách hàng.
- Đàm phán & thương thuyết hợp đồng, giao hàng: Khối lượng, thời gian thi công, phương án tổ chứcthi công, thanh toán, v.v.
- Theo dõi, quản lý & thu hồi công nợ.
- Chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình vận động & sau bán hàng.
- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định của Công ty.

Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: cả ngày
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Thỏa thuận,  Cạnh tranh

Biên tập và soạn bài viết & post sản phẩm cho website,đăng tin bán hàng trên các Shop online,sử dụng các phần mềm chuyên dụng để bán hàng,quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội & bán hàng qua Email

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: cả ngày
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Tiếp cận các công trình xây dựng để bán hệ thống máy năng lượng mặt trời,Sen vòi cao cấp.

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: cả ngày
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung học phổ thông
 • Mức lương:  3-5 triệu

Khảo sát và lắp đặt hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời cho khách hàng,đi ống nước nóng lạnh,bảo trì hệ thống năng lượng khi có sự cố từ Khách hàng.

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Chấm công, theo dõi giờ giấc làm việc của CBNV tại Chi nhánh;
- Thực hiện các nghiệp vụ hành chính như quản lý tài sản, báo hỏng sửa chữa các thiết bị trong văn phòng, thay mực máy in, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, gọi nước, cơm cho CBNV, tiếp đón khách tới làm việc ….;
- Hỗ trợ Quản lý chi nhánh và các phòng, nhóm điều phối công việc của các nhân viên kinh doanh trong phòng, nhóm liên quan website www.batdongsan.com.vn; 
- Theo dõi, lập báo cáo đánh giá kết quả làm việc của từng nhân viên, nhóm làm việc trong phòng, nhóm;
- Trực điện thoại, tư vấn và hỗ trợ khách hàng có nhu cầu đăng tin rao vặt bất động sản lên website www.batdongsan.com.vn; 
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý chi nhánh và bộ phận;
- Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Hạn nộp hồ sơ: 28/2/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  7-9 triệu

Tư vấn, giải đáp cho khách hàng tại Nhật Bản các thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ. (Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong lúc phỏng vấn)
Thời gian làm việc theo giờ hành chính
Địa điểm làm việc tại thành phố Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh,  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

– Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án offshore ở Việt Nam

– Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm… và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam

– Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm onsiters

– Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và giám đốc dự án trong việc quản lý dự án

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Thực tập, Hoc việc
 • Kinh nghiệm:  Không yêu cầu
 • Bằng cấp:  Không yêu cầu
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Dành cho sinh viên có nhu cầu thực tập, các ứng viên có nhu cầu học việc.

Mục tiêu tìm kiếm, đào tạo và phát triển lớp "Nhân lực nguồn" tham gia và làm việc cùng với các chuyên viên, chuyên gia tại Công Ty Công Nghệ Phần Mềm THẾ GIỚI PHẲNG.
* Lĩnh vực phát triển:
- Thiết kế Website;
- Sản xuất phần mềm;
- Giải pháp thương mại điện tử;
* Nhóm ngành dự tuyển:
- Thiết kế website (Mong muốn được phát triển PHP và MySQL)
- Sản xuất phần mềm (Mong muốn được phát triển C#, CSDL : MsSQL và MsAccess)
- Thiết kế đồ họa (Photoshop, Flash …)

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Thực tập, Hoc việc
 • Kinh nghiệm:  Không yêu cầu
 • Bằng cấp:  Không yêu cầu
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Mục tiêu tìm kiếm, đào tạo và phát triển lớp "Nhân lực nguồn" tham gia và làm việc cùng với các chuyên viên, chuyên gia tại Công Ty Công Nghệ Phần Mềm THẾ GIỚI PHẲNG.
* Lĩnh vực phát triển:
- Thiết kế Website;
- Sản xuất phần mềm;
- Giải pháp thương mại điện tử;
* Nhóm ngành dự tuyển:
- Thiết kế website (Mong muốn được phát triển PHP và MySQL)
- Sản xuất phần mềm (Mong muốn được phát triển C#, CSDL : MsSQL và MsAccess)
- Thiết kế đồ họa (Photoshop, Flash …)

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đắk Lắk,  Đà Nẵng,  Lâm Đồng,  Bình Định,  Quảng Nam
 • Loại công việc: Theo ca
 • Kinh nghiệm:  Không yêu cầu
 • Bằng cấp:  Trung học phổ thông
 • Mức lương:  Thỏa thuận
 • Giới thiệu và quảng bá sản phẩm máy tính/điện thoại.
 • Tư vấn và bán hàng máy tính trực tiếp tới khách hàng
 • Ghi nhận thông tin bán hàng, cập nhật hệ thống
 • Ghi nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm máy tính

*  Địa điểm cụ thể công ty sẽ thông báo khi phỏng vấn.

 

 

Hạn nộp hồ sơ:

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh,  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  5 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

1. Xây dựng đội ngũ Kinh doanh
- Đào tạo, giám sát, phát triển đội ngũ kinh doanh.
- Đề xuất xây dựng chính sách lương, thưởng cho bộ phận.
2. Phát triển mạng lưới khách hàng / thị trường.
- Thiết lập, quản lý và phát triển hệ thống phân phối. Đảm bảo chất lượng phục vụ và hình ảnh của Công ty tại khu vực mình phân phối.
- Xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển mạng lưới khách hàng, mở rộng thị trường.
- Có trách nhiệm đảm bảo các chỉ tiêu được giao theo tháng, quý năm và có trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ đôi ngũ nhân viên hoàn thành các chỉ tiêu.
- Duy trì các mối quan hệ với khách hàng hiện có. Phát triển thị trường, khách hàng mới.
- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển mạng lưới kinh doanh tới các nhóm khách hàng mục tiêu mới, khách hàng tiềm năng.
- Khảo sát thị trường nhằm có phương án kịp thời cho kế hoạch kinh doanh của đơn vị từng giai đoạn, đề xuất chính sách giá, vạch rõ phương hướng 
tiếp cận, các dịch vụ hỗ trợ phù hợp, linh hoạt đối với từng đối tượng khách và hàng hóa.
- Trực tiếp giải quyết tất cả các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Nắm rõ thông tin đối thủ cạnh tranh
3. Thực hiện doanh số bán hàng và các chỉ tiêu khác
- Có trách nhiệm đảm bảo các chỉ tiêu được giao theo tháng, quý, năm.
- Dẫn dắt, hỗ trợ đội ngũ nhân viên hoàn thành các chỉ tiêu.
- Tham gia các hoạt động / sự kiện có liên quan đến sản phẩm đang kinh doanh, chủ động đề xuất phương án khai thác các cơ hội kinh doanh.
4. Quản lý tài chính
- Quản lý mức tín dụng được giao.
- Theo dõi chu kỳ nợ của khách hàng, nhân viên.
- Sớm đề xuất phương án xữ lý, đảm bảo quyền lợi tài chính cho công ty.
5. Thực hiện báo cáo công việc
- Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định của công ty và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Phú Yên ,  Quảng Ngãi,  Quảng Nam,  Đà Nẵng,  Thừa Thiên Huế,  Quảng Bình
 • Loại công việc: Theo ca
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng,  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận
Quản lý, điều hành hoạt động của FPT SHOP
Chịu trách nhiệm về doanh số và các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Xây dựng các chính sách ưu đãi và chương trình khuyến mại phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty.
  * Địa điểm cụ thể công ty sẽ thông báo khi phỏng vấn
 

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Làm toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Chăm sóc khánh hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới về các thiết bị tin học

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Làm toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Nam từ 27 tuổi trở lên
- Hiểu biết rõ về các thiết bị tin học
- Đã có kinh nghiệm 2 năm trở lên.
- Giao tiếp tốt.

- Có khả năng điều hành nhân viên thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: hành chính
 • Kinh nghiệm:  Không yêu cầu
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  3-5 triệu,  Thỏa thuận

-        Xây dựng duy trì và phát triển quan hệ với các cơ quan truyền thông báo chí, dài truyền hình, đối tác

-        Lập kế hoạch và triển khai các chương trình PR, quảng cáo thương hiệu

-        Phối hợp với bộ phận marketing trong việc thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mãi

-        Chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đối ngoại, website công ty

-        Phát động và tổ chức các kế hoạch nhằm xây dựng văn hóa nội bộ trong công ty

-        Chăm sóc khách hàng

 

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng
 • Loại công việc: Làm theo ca luân phiên
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Cạnh tranh

Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel
- Thời gian làm việc: Theo ca, tuân thủ theo quy định của Nhà nước và theo lịch phân công của Công ty.
- Chăm sóc, hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua điện thoại.

- Lương + thưởng/ tháng: 2,700,000 VNĐ  => 4,050,000 VNĐ

*Thời gian làm việc:

- Theo ca luân phiên (8h/ca, 6 ca/tuần)
- Ca1: 07h00’ -:- 14h30’
- Ca2: 14h30’ -:- 22h00’
- Ca3: 22h00’ -:- 07h00’(Ngày hôm sau)

Lưu ý:
- Giờ có thể thay đổi theo từng thời điểm thích hợp

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng trong các lĩnh vực về kỹ năng mềm, mỹ phẩm (trị mụn, trị nám, da khô) và ứng dụng trực tuyến là các lĩnh vực tiềm năng nhất hiện nay. Tư vấn và phân tích cho khách hàng hiểu về giá trị của sản phẩm dịch vụ mà công ty đang có.  Tìm kiếm các đối tác để phân phối hàng hóa và dịch vụ

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm:  Khác ...
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng trong các lĩnh vực về kỹ năng mềm, mỹ phẩm (trị mụn, trị nám, da khô) và ứng dụng trực tuyến là các lĩnh vực tiềm năng nhất hiện nay. Tư vấn và phân tích cho khách hàng hiểu về giá trị của sản phẩm dịch vụ mà công ty đang có.  Tìm kiếm các đối tác để phân phối hàng hóa và dịch vụ.

 

 

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:
 • Mức lương:  5-7 triệu
Cần tuyển Nữ nhân viên làm tại Spa Mr Bean không cần kinh nghiệm ,trung tâm sẽ đào tạo nhận làm ngay.Lương thưởng cao ,ưu tiên cho người chăm chỉ ! Có chỗ ở!
Địa chỉ làm việc 69 Hồ Xuân Hương Đà Nẵng 
Mọi chi tiết liên hệ Mr.Hiếu 0912 339 179
 

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh,  Thừa Thiên Huế,  Đà Nẵng
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp,  Cao Đẳng,  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Quản lý nhân sự tại cửa hàng: đào tạo nhân viên; phân công công việc, giám sát việc thực hiện của nhân viên, chấm công nhân viên.
- Quản lý hình ảnh cửa hàng: trưng bày hàng hóa, xây dựng hình ảnh cửa hàng
- Quản lý hàng hóa, tài sản cửa hàng: bảo quản, kiểm kê, điều phối sản phẩm
- Chịu trách nhiệm về doanh số của Cửa hàng.
- Lập báo cáo doanh số hàng ngày và hàng tuần.
- Chăm sóc khách hàng, và xử lý thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh,  Đà Nẵng
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm:  Khác ...
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận

-          Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, tìm kiếm thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới , tư vấn cho các khách hàng các phần mềm của công ty.

-          Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ và báo cáo với quản lý trực tiếp.

-          Triển khai, cài đặt hệ thống phần mềm;

-          Giới thiệu, Hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng phần mềm sau khi triển khai.

-          Kiểm tra phần mềm, đảm bảo chất lượng hệ thống khi triển khai.

-          Đào tạo hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm của công ty.

-          Hiểu rõ và thuộc tính, chức năng, đánh giá được sản phẩm theo sự phân công của công ty cũng như sản phẩm cùng loại trên thị trường.

-          Tham gia vào các sự kiện tư vấn và bán các sản phẩm của công ty. (Cụ thể sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn)

-          Có kinh nghiệm sales và tiếp thị;

-          Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo;

-          Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

-          Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt;

-          Đạo đức/ Uy tín cá nhân/ Tính gắn kết lâu dài/ Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.

-          Nghiên cứu mở rộng thị trường, đề xuất các biện pháp quảng bá sản phẩm kịp thời

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh,  Đà Nẵng
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Cạnh tranh

-          Thực hiện tìm kiếm, chăm sóc, thương lượng và bán hàng. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng .

-          Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược bán hàng nhằm đạt được mục tiêu bán hàng và kế hoạch doanh số chung của công ty.

-          Hoạch định kế hoạch và chiến lược kinh doanh để đạt được chỉ tiêu về doanh số của phòng kinh doanh

-          Quản lý, tổ chức và đào tạo đội ngũ nhân viên của phòng kinh doanh để đạt được hiệu quả cao nhất.

-          Lên kế hoạch thực hiện công việc cho từng nhân viên theo cách làm việc hiệu quả của nhóm.

Báo cáo công việc trực tiếp cho Ban Giám đốc

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Nhân viên chính thức
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Thỏa thuận
Nhiệt tình, năng nổ.
Biết lập chứng từ, lên sổ sách kế toán một cách thành thạo.
Biết kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh 
Biết lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính.
Biết sử dụng thành thạo phần mềm kế toán .
 
Lưu ý: Công ty không tuyển những người đang học ban đêm

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Giờ hành chính
 • Kinh nghiệm:  3 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Yêu Cầu: Thành thạo Corel, photoshop.

Ưu tiên người biết sử dụng 3D Max.

Có kinh nghiệm thiết  từ 3 năm trở lên.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Bán thời gian
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  1-3 triệu

Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn khách hàng;
•Quảng bá và kinh doanh các dịch vụ do công ty đưa ra;
•Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng;
•Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết;
•Lập kế hoạch tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng;
•Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Giờ Hành Chính
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  3-5 triệu

Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn khách hàng;
•Quảng bá và kinh doanh các dịch vụ do công ty đưa ra;
•Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng;
•Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết;
•Lập kế hoạch tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng;
•Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh,  Đà Nẵng
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Giao tiếp gặp gỡ chăm sóc khách hàng đại lý do công ty phó

- Tìm kiếm chăm sóc những khách hàng mới là các công ty, đạilý ở các tỉnh về ngành giấy, sản xuất thép, xi măng, cơ khí, phụ tùng oto, máy móc công nông nghiệp.

-  Lúc đầu có thể phải tiếp cận trực tiếp với khách hàng, công ty, sau co thể gọi điện liên hệ

Liên hệ: công ty cp vòng bi bông sen vàng

www.vongbitot-re.com/ hotline: 0982396499

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: bán thời gian
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  2-3 triệu

Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn khách hàng;
•Quảng bá và kinh doanh các dịch vụ do công ty đưa ra;
•Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng;
•Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết;
•Lập kế hoạch tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng;
•Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Làm việc từ 17h00_ 20h30 từ thứ 2 đến thứ 7
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  1-2 triệu

Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn khách hàng;
•Quảng bá và kinh doanh các dịch vụ do công ty đưa ra;
•Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng;
•Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết;
•Lập kế hoạch tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng;
•Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Giờ Hành Chính
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  2-3 triệu

Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn khách hàng;
•Quảng bá và kinh doanh các dịch vụ do công ty đưa ra;
•Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng;
•Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết;
•Lập kế hoạch tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng;
•Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Bán thời gian
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:
 • Mức lương:  2-3 triệu

Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn khách hàng;
•Quảng bá và kinh doanh các dịch vụ do công ty đưa ra;
•Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng;
•Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết;
•Lập kế hoạch tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng;
•Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Làm việc từ 17h00_ 20h30 từ thứ 2 đến thứ 7
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:
 • Mức lương:  1-2 triệu

Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn khách hàng;
•Quảng bá và kinh doanh các dịch vụ do công ty đưa ra;
•Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng;
•Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết;
•Lập kế hoạch tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng;
•Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:

 

_ Khảo sát thị trường

_ Chào hàng, quảng bá sản phẩm

_ Đi bán hàng trong TP và các tỉnh lân cận 

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Giờ Hành Chính
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  2-3 triệu

Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn khách hàng;
•Quảng bá và kinh doanh các dịch vụ do công ty đưa ra;
•Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng;
•Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết;
•Lập kế hoạch tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng;
•Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận
Quản lý điều hành nhân viên cấp dưới.
Quản lý và chịu trách nhiệm tại địa bàn được giao
Nghiên cứu phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh
Tham mưu cho cấp trên về chính sách, kế hoạch kinh doanh
Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai dự án liên quan
Tham gia tập huấn, đào tạo nhân viên
Tham gia và tổ chức các chương trình sự kiện của công ty.
Chịu trách nhiệm về doanh số do công ty đưa xuống.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Làm việc theo ca
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung học phổ thông
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Siêu thị đặc sản miền Trung - Đại Lộc Phát .
Địa chỉ 12 Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng .
Điện thoại  : 05113750467
website : www.dacsanmientrung.info
                   www.dacsan.danang.vn
Siêu thị đặc sản miền Trung có nhu cầu tuyển nhân viên nữ bán hàng làm việc theo ca  .
Lương thỏa thuận . Mọi chi tiết liên hệ cô Liên 05113750467 .

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

 • Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sao

 • Đại học Đông Á

 • Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng Vinahouse

 • Công ty CP Công Kỹ nghệ môi trường Liên Trung

 • Công ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành

 • Công ty Cổ phần GMO RUNSYSTEM

 • CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

 • Công ty TNHH công nghệ tin học Phương Tùng

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG

 • Công ty cổ phần công nghệ T-Tech

 • Công ty Phần mềm HOSCO

 • Công ty cổ phần Minh Thành An

 • Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Đại Việt