Tuyển gấp

Tìm theo...

3 việc làm mới

Xem ngay

Ngành nghề

52 việc làm

 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:
 • Mức lương:

- Giảng dạy các môn chuyên ngành

- Hỗ trợ chăm sóc sinh viên và tuyển sinh

- Các công việc khác của Khoa và của Trường

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Thạc Sỹ
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Giảng dạy các học phần 3D (game, hoạt hình) và phim
- Kiêm nhiệm cán bộ phát triển web của Khoa và truyền thông tại Khoa

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Giảng dạy các môn chuyên ngành

- Hỗ trợ chăm sóc sinh viên và tuyển sinh

- Các công việc được giao khác

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận
-Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, nước và cơ khí của trường.
- Sửa chữa nhỏ CSVC phần xây dựng và các trang thiết bị nội thất
- Bố trí, lắp đặt các thiết bị, máy móc, vật dụng 
- Các công việc được giao khác

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng, Đắk Lắk
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

1. Phần hành Kế toán XDCB:

- Tổng hợp chi phí đầu tư cho từng công trình, hạng mục công trình

- Mở sổ sách theo dõi nhập xuất tồn vật tư cho công trình

- Soát xét hồ sơ, chứng từ mua sắm, thanh toán, quyết toán đầu tư xây dựng

- Theo dõi tình hình thanh toán và công nợ các nhà thầu

- Thực hiện các thủ tục vay vốn phục vụ dự án

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ về XDCB

- Báo cáo số liệu nhập xuất vật tư

- Báo cáo chi phí đầu tư xây dựng theo công trình, hạng mục công trình.

- Đề xuất các giải pháp nhằm đầu tư dự án có hiệu quả

2. Phần hành Kế toán Công ty

- Kiểm tra soát xét chứng từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Tổng hợp chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kế toán

- Lập sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp

- Lưu trữ chứng từ, sổ sách

- Lập và báo cáo kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho các cơ quan chức năng theo quy định

- Lập và báo cáo số liệu cho Lãnh đạo định kỳ, đột xuất (khi có yêu cầu)

- Đề xuất các biện pháp nhằm sử dụng hiệu quả tài chính cho công ty

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: Toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Cạnh tranh
- Quan sát, nắm bắt hành vi và tiếp xúc với học viên chương trình TOPICA IVY Native để đưa ra lộ trình học tập và hiệu quả cho mỗi học viên.Truyền cảm hứng, khích lệ động viên để học viên tham gia học đều đặn, gắn bó và yêu thích chương trình.
- Nhiệt tình hỗ trợ, giải đáp, tư vấn mọi thắc mắc của học viên liên quan đến chương trình học
- Tham gia xây dựng các chuẩn sư phạm, học liệu, phương pháp tổ chức lớp học mới với các chuyên gia và giảng viên quốc tế
- Tham gia phát triển, cải tiến quy trình làm việc, KPI mới cho phòng, tham gia góp ý tối ưu hóa sản phẩm
- Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm việc chăm sóc học viên cho các đơn vị tương đương tại chi nhánh Thái Lan, Philipines, Indonesia
- Chịu trách nhiệm về số lượng học viên kích hoạt tài khoản tham gia học tập và đạt tiến bộ

Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  Không yêu cầu
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  5-7 triệu

+Giảng dạy chương trình đào tạo Kỹ năng sống của Trung tâm.

+Xây dựng bài giảng

+Đánh giá, báo cáo hoạt động giảng dạy, theo dõi tình hình học tập của học viên

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Giúp Trưởng phòng điều hành, quản lý, phụ trách công tác tài chính kế toán và các công việc khác theo phân công. Thay mặt giải quyết công việc khi Trưởng phòng vắng mặt.
- Thực hiện chức năng của kế toán tổng hợp.
- Kiểm tra, hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ theo phạm vi thẩm quyền được phân công.
- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý tài chính.
- Lập và triển khai kế hoạch tài chính kế toán của đơn vị. Xây dựng hệ thống văn bản, quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí chặt chẽ, đúng qui định, hiệu quả.
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chế độ chính sách liên quan đến việc quản lý tài chính. Đề xuất các biện pháp quản lý tài chính đảm bảo chế độ chính sách của Nhà trường.
- Rà soát tất cả báo cáo tài chính/Kế toán và báo cáo Thuế, đảm bảo các báo cáo đã được lập một cách chính xác.
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, các cơ quan tài chính và đối tác có liên quan.
- Thực hiện các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Quản lý lưu trữ toàn bộ hệ thống dữ liệu, hồ sơ văn bản, Phục vụ công tác báo cáo, thanh tra, kiểm tra hàng kỳ, hàng năm

-Tiếp nhận, quản lý các văn bản hồ sơ về tốt nghiệp và chứng chỉ đào tạo GDQP-AN  

- Nhập điểm tổng kết quản lý điểm GDTC, GDQP (tất cả các cơ sở của trường)

- Thu nhận hồ sơ minh chứng từ SV để đề nghị xét học chuyển đổi, miễn giảm  

- Lập hồ sơ xét chuyển đổi, miễm giảm, học lại và lập danh sách đào tạo

- Lập hồ sơ xét tốt nghiệp, mua phôi, in ấn chứng chỉ 

- Tham gia tổ chức quản lý giúp đỡ SV

- Trực tiếp giải quyết kịp thời chính xác các yêu cầu nguyện vọng của SV 

- Các công việc khác của trung tâm

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Tham gia phát triển các phần mềm Web và Windows Form trên nền Microsoft .Net

     - Phân tích, thiết kế và thực hiện các giải pháp/ sản phẩm phần mềm đáp ứng nhu cầu 

 

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Công tác nhân sự
- Quản lý hồ sơ nhân sự (hồ sơ giấy và lưu phần mềm), thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến nhân sự.

- Tham gia xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến công việc.

- Các công việc khác do lãnh đạo phân công.
* Công tác hành chính khác
 

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Cạnh tranh, Thỏa thuận

- Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch tuyển sinh đạt hiệu quả cao.
- Tham gia tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT.
- Tư vấn, chăm sóc sinh viên, phụ huynh…chọn ngành học phù hợp.
- Tham gia các sự kiện, chương trình của Nhà trường.
- Các công việc khác do lãnh đạo phân công.

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Cạnh tranh

- Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên. Quản lý hoạt động giảng dạy và chất lượng đào tạo của Khoa.
- Hỗ trợ, chăm sóc sinh viên và tuyển sinh theo quy định của Nhà trường.
- Các công việc khác do lãnh đạo phân công.

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Trung học phổ thông
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Thực hiện công tác an ninh, trật tự trong toàn trường
- Quản lý toàn bộ tài sản của Nhà trường
- Công tác phòng chống bão lụt, PCCC
- Lễ tân, hướng dẫn đón tiếp khách đến thăm hoặc làm việc tại trường
- Tiếp nhận bưu phẩm
- Công tác trực và giao ca
- Công tác giữ xe
- Tham gia bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất
- Thực hiện các công tác theo sự điều động, phân công của cấp trên

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:
 • Loại công việc: Hành chính
 • Kinh nghiệm: , 1 Năm
 • Bằng cấp: , Đại Học
 • Mức lương: , Thỏa thuận

Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:
 • Loại công việc: Thỏa thuận
 • Kinh nghiệm: , Không yêu cầu , 1 Năm
 • Bằng cấp: , Không yêu cầu, Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học
 • Mức lương: , Thỏa thuận

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:
 • Loại công việc: Hành chính
 • Kinh nghiệm: , Không yêu cầu
 • Bằng cấp: , Đại Học
 • Mức lương: , Thỏa thuận
- Tư vấn và giải đáp cho khách hàng các thông tin về sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi được yêu cầu
- Nắm bắt tâm lý và nhu cầu khách hàng để có phương án hỗ trợ tốt nhất
 
- Kỹ năng giao tiếp tốt, 
- Ngoại hình khá
 

Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc: , Hà Nội
 • Loại công việc: Hành chính
 • Kinh nghiệm: , 2 Năm
 • Bằng cấp: , Cao Đẳng, Đại Học
 • Mức lương: , 3-5 triệu
Làm HC, nghỉ thứ 7, chủ nhật. Lương cứng 3-5 triệu, BHXH, BHYT... Chi tiết về công việc và lương thưởng,.. sẽ trao đổi trong khi phỏng vấn trực tiếp.
 

Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: Hành chính, theo ca
 • Kinh nghiệm: , Không yêu cầu
 • Bằng cấp: , Cao Đẳng, Trung cấp, Đại Học
 • Mức lương: , Thỏa thuận, 5-7 triệu

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định hoặc part time
 • Kinh nghiệm:  1 Năm,  Không yêu cầu
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  9-11 triệu

–        Giảng dạy và quản lý các lớp tiếng Nhật (sơ cấp)

Ngoài giờ giảng dạy có thể làm thêm

–        Biên phiên dịch tiếng Nhật

–        Hoàn thiện hồ sơ theo sự hướng dẫn 

–        Hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật

Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp,  Cao Đẳng
 • Mức lương:  3-5 triệu

- Dạy học sinh Mầm Non (từ 1 đến 6 tuổi);
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo của trường, tham gia đầy đủ các hoạt động chung của lớp, trường;
- Chi tiết công việc sẽ được thỏa thuận trong buổi phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: 28/2/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc: Toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  300 - 500 usd

- Xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing của Công ty theo tháng, quý, năm.

- Quảng bá thương hiệu và dịch vụ của Công ty ra công chúng.

- Tổ chức các chương trình hội thảo – triển lãm giáo dục

- Đánh giá sự hiệu quả của các công cụ truyền thông cho từng chương trình.

- Nghiên cứu và mở rộng thị trường du học.Tìm các sáng kiến tiếp thị, quảng cáo mới và hiệu quả.

- Củng cố và phát triển mối quan hệ của Công ty với khách hàng và đối tác.

Hạn nộp hồ sơ: 28/2/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm:  Không yêu cầu
 • Bằng cấp:  Không yêu cầu
 • Mức lương:  Thỏa thuận
 • Giới thiệu, quảng bá, tư vấn về phong cách giảng dạy, sự khác biệt của trung tâm Tiếng Anh VA với các trung tâm khác, các khóa học của trung tâm Tiếng Anh VA tới các đối tượng: người lớn, trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên và người đi làm có thể theo các hình thức Online hoặc Offline
 • Chăm sóc Học viên (giữ liên lạc, hỏi Feedback của học viên) sau khi Học viên đã học tại trung tâm Tiếng Anh VA.
 • Hỗ trợ và ủng hộ trung tâm Tiếng Anh VA trong các Event, các Forums, Facebook và trên Website
 • Đảm bảo giữ liên lạc thường xuyên với trung tâm Tiếng Anh VA để Update thông tin về các chương trình Khuyến học + Học bổng + Ưu đãi cho Học viên.

            Anh ngữ VA cam kết trả lương đúng và đánh giá công bằng năng lực làm việc của bạn, chúng tôi luôn hướng tới sự hợp tác cùng phát triển.

HÃY ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN NGAY HÔM NAY!

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc: bán thời gian
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc: Toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  7-9 triệu

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hành chính, quản lý tài sản Công ty.

- Quản lý nhân sự và giải quyết các mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp liên quan đến nhân sự.

- Chủ động lập kế hoạch tặng quà cho khách hàng trong các dịp lễ, tết..

- Liên hệ trường nước ngoài và điền đơn xin thư mời nhập học.

- Thiết lập quan hệ và đàm phán với các tổ chức giáo dục, trường học ở nước ngoài.

- Cập nhập kịp thời đến các đối tác ở Việt Nam về thông tin thư mời nhập học và quá trình xét visa.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạch định chiến lược và chính sách quản lý nhân sự.

- Xây dựng văn hóa công ty và triển khai thực hiện.

- Xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc: Bán thời gian
 • Kinh nghiệm:  Khác ...
 • Bằng cấp:  Trung học phổ thông
 • Mức lương:  3-5 triệu

+ Xây dựng danh sách khách hàng là học sinh, sinh viên, hay phụ huynh học sinh đang có nhu cầu học tập tại nước ngoài

+ Cung cấp thông tin, tư vấn cho khách hàng những thông tin căn bản du học các nước

+ Tham gia các chương trình đào tạo của công ty để nâng cao kỹ năng tư vấn

+ Không ràng buộc thời gian – không gian.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc: Toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:  2 Năm,  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  5-7 triệu

- Tư vấn về các khóa học, chương trình học và học bổng tại các truờng và các nuớc mà Công ty làm đại diện (Mỹ, Anh, Úc, Canada, Singapore…)

- Hướng dẫn thủ tục xin visa du học và du lịch cho khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi tư vấn

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: Part-time, Full-time
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

TUYỂN DỤNG ESPEED

 

I) Giáo viên tiếng Anh:

1. Công việc

- Dạy tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên.

- Thời gian làm việc:

      + Full-time: 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

      + Part-time: dạy 2-4 buổi/tuần từ thứ Hai đến Thứ Năm, dạy ca sáng (9h-10h30) hoặc ca chiều 1 (14h-15h30) hoặc ca chiều 2 (16h-17h30) hoặc tối (18h30-20h).

2. Yêu cầu

- Giọng hay, chuẩn.

- Thân thiện, cởi mở.

- Truyền được cảm hứng cho học viên.

- Ngoại hình tốt.

- Có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC là 1 lợi thế.

3. Quyền lợi

- Được đào tạo nâng cao về tiếng Anh & các kỹ năng mềm: thuyết trình, giao tiếp, thuyết phục...

- Mức lương: 400K-700/ca dạy.

 

II) Trợ giảng full-time, part-time

1. Yêu cầu

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, phát âm chuẩn.

- Tỏa nhiệt được trong lớp để điều hành được đám đông.

- Nhiệt tình, trách nhiệm.

- Ngoại hình tốt.

- Năng động, vui vẻ, quan tâm học viên.

- Ưu tiên có kỹ năng mềm tốt.

- Có chứng chỉ Toeic, Toefl, IELTS là 1 lợi thế.

- Thời gian làm việc:

      + Full-time: 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

      + Part-time: trợ giảng ít nhất 4 buổi/tuần vào sáng hoặc chiều hoặc tối.

2. Công việc

- Trợ giảng cho giáo viên nước ngoài (1 ca=2h).

- Chăm sóc học viên.

- Hỗ trợ quản lý văn phòng, lớp học.

3. Quyền lợi

- Được đào tạo nâng cao về tiếng Anh & các kỹ năng mềm: thuyết trình, giao tiếp, thuyết phục...

- Mức lương dựa theo năng lực và giá trị tạo ra:

   + Full-time: 4-10 triệu.

   + Part-time: 1,5-5 triệu.

 

 

III) Trưởng phòng đào tạo

1. Công việc

- Xây dựng giáo trình, phát triển sản phẩm: IELTS, TOEFL, TOEIC, tiếng Anh giao tiếp...

- Quản lý, sắp xếp, tuyển dụng và đào tạo giảng viên.

2. Yêu cầu
- Có tư duy, sáng tạo, kinh nghiệm thực tế để nâng cấp, tạo ra các bộ giáo trình tiếng Anh.

3. Quyền lợi

- Được làm việc và học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp.

- Mức lương: 7-20 triệu.

 

IV) Quản lý cơ sở

1. Công việc

- Quản lý, sắp xếp, tuyển dụng... phụ trách mọi vấn đề lớn bé trong trung tâm.

2. Yêu cầu
- Tỉ mỉ, cẩn thận, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

3. Quyền lợi

- Được làm việc và học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp.

- Mức lương: 5-15 triệu.

 

Ứng tuyển:

Nộp hồ sơ phỏng vấn theo mẫu: https://www.dropbox.com/s/om2gvqs0thjtyl4/Espeed%20CV.doc

Gửi vào mail: truongnm@espeed.edu.vn

Liên hệ: Mr. Trường: 0922239787

Website: www.espeed.edu.vn

 

Với giảng viên tiếng Anh, trước khi đến phỏng vấn cần gửi 1 file ghi âm giọng bất kỳ qua mail hoặc gọi điện trực tiếp để thử giọng trước.

 

Mọi thông tin tuyển dụng mới nhất của ESpeed cập nhật tại: https://www.dropbox.com/s/ri92macgjkms17v/ESpeed%20tuyen%20dung.docx

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Mô tả:

-         vấn tuyển sinh các chương trình đào tạo Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học; các khóa học kỹ năng sống; định hướng chọn trường chọn nghề, việc làm cho học sinh sinh viên...

-        Thực hiện tiếp xúc các tổ chức doanh nghiệp, khách hàng thân thiết của &ABV

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: thực tập
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Thực tập Làm Các Loại Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Thuế, Báo Cáo Quý,Báo Cáo Tài Chính, Quyết Toán Năm, Theo Dõi Công Nợ, Theo dõi NHập-Xuất-Tồn, Tính Lương có trích BHXH, BHYT, Tính Khấu Hao TSCĐ, CCDC,.. 

+ Nhận biết và phân biệt hoá đơn hợp lý, làm tờ khai thuế môn bài, đăng ký MST cá nhân cho nhân viên, làm tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý, làm tạm tính quý thuế TNDN. 
+ (Làm bảng NXT Hàng Hoá. với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL) 
+ (Làm bảng NXT NVL.với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL) 
+ (Lên Bảng Tổng hợp công nợ Phải Thu khách hàng với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL) 
+ (Lên Bảng Tổng hợp công nợ Phải Trả Nhà Cung cấp với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL) 
- Lựa chọn sổ kế toán: Theo hình thức Nhật ký chung, Hạch toán bằng máy vi tính 
- Các nghiệp vụ kế toán góp vốn 
- Các nghiệp vụ mua, bán hàng hóa, công cụ dung cụ, nguyên vật liệu, và TSCĐ 
- tính, phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn, KHTSCĐ 
- hạch toán tiền lương và các khoản trích bảo hiểm theo quy định hiện hành 
- Tính, phân bổ, hạch toán khấu hao TSCĐ và CDCC. 
- Cuối kỳ lập các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để Xác Định Lợi Nhuận.
- Lập quyết toán thuế, Lập báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế TNCN năm. 
- In sổ sách, đóng chứng từ cuối năm..

 


Chi tiết chương trình thực tập xem tại Web: thuctapketoan.org

 

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Thanh Hóa,  Thái Nguyên
 • Loại công việc: hành chính
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Dạy các lớp tiếng Nhật sơ cấp, trung cấp, cao cấp.

- Hỗ trợ dịch thuật, tư vấn du học

- Hỗ trợ các bộ phận có liên quan

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Thái Nguyên
 • Loại công việc: nhân viên chính thức
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- thành thạo tin học văn phòng

- Ưu tiên người biết tiếng Nhật

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: Làm giờ hành chính từ thứ 2 tới sáng thứ 7
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:
 • Mức lương:  5-7 triệu

TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT
Hiện tại trung tâm tư vấn, giới thiệu du học đang cần tuyển : 2 giáo viên dạy tiếng Nhật (cho những sinh viên chuẩn bị du học).
Yêu cầu : 
+ Người đã từng đi Nhật (bắt buộc) .
+ Có kinh nghiệm giảng dạy.
Quyền lợi:
-Lương theo thỏa thuận.
-Làm việc trong giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 6 và sáng thứ 7. 
-Giáo viên sẽ được ký hợp đồng và tham gia đầy các quyền lợi của người lao động theo quy định của nhà nước.
Làm việc tại văn phòng công ty gần cầu Dậu – Linh Đàm – Hà Nội.
Bạn nào có nhu cầu liên lạc qua SĐT: 0128 669 6665

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: dậy tiếng Hàn và Nhật
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  3-5 triệu

- Giảng dạy tiếng Nhật  hay tiếng Hàn cho lao động / Thực tập sinh / phiên dịch
- Nơi làm việc : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC NHẬT HÀN DC: 99 An Dương Vương - phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

- Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc: BÁN THỜI GIAN
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:
 • Mức lương:  1-3 triệu

- Tư vấn, hỗ trợ học viên trong khóa học
- Chăm sóc và giải quyết các vấn đề của khách hàng
- Cùng đề ra chiến lược cho team hoạt động
- Hỗ trợ các chương trình sự kiện của Big Step

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: Tư vấn - tuyển sinh
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Thỏa thuận

Trung tâm nghiệp vụ Kế toán Quốc gia - Trực thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam- liên kết với Học Viện Tài Chính trong lĩnh vực đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán ngắn hạn. Để mở rộng quy mô, công ty chúng tôi cần tuyển thêm nữ nhân viên văn phòng chuyên phụ trách các công việc:
- Tuyển sinh các chương trình đào tạo của Công Ty
- Quản lý lớp học.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính
Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp trở lên, thành thạo tin văn phòng, biết sử dụng mạng Internet, giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, cẩn thận và trung thực trong công việc, ngoại hình ưa nhìn.
Mức lương: thoả thuận theo năng lực

Địa điểm làm việc: 1C6, Ký túc xá Mể trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Hồ sơ dự tuyển: Một bộ hồ sơ đầy đủ (CV nêu rõ quá trình học tập, thành tích đạt được)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Add: Tầng 2, tòa nhà 7 tầng, số 451, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 043.7938029/28 (nộp hồ sơ trực tiếp)
Wedsite: http://www.ketoanquocgia.net/

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: làm việc online trên mạng
 • Kinh nghiệm:  Khác ...
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:  Cạnh tranh

Hiện tại bên cơ sở 3 trường trung cấp bách khoa hà nội đang tuyển 5 nhân viên, làm tại vị trí tuyển sinh online. yêu cầu có máy tính cá nhân, chăm chỉ nhiệt tình, làm việc tại văn phòng số 9 hoàng đạo thúy thanh xuân hà nội. 

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: Tòan thời gian
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  5-7 triệu

-         Lên giáo án giảng dạy cho lao động đi Đài Loan, Trung Đông, Macau, …theo yêu cầu của công ty.

-         Kiểm tra đánh giá chất lượng lao động: Thái độ, ý thực, học lực, khả năng phối hợp,…

-         Phối hợp với các phòng ban Đài loan, Macao, Trung Đông, khi có yêu cầu điều động công việc.

-         Báo cáo các vấn đề phát sinh, thuận lợi, khó khăn, hướng khắc phục,… 

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: full time hoặc part time
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Giáo viên dạy yoga, yoga pilates, aerobic dances
- Trực tiếp đứng lớp giảng dạy bộ môn yoga của trung tâm
- Dạy đúng phương pháp và hòa đồng với học viên
- Đi dạy đúng giờ (đến lớp trước khoảng 5p đến 10p để chuẩn bị lên lớp)

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc: CHAM SOC NUOI VA DAY TRE
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:
 • Mức lương:  2-3 triệu

6H30 DEN 17H, TU THU 2 DEN THU 7, CN VA LE NGHI

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: - Giảng dạy tiếng Nhật cho lao động / Thực tập sinh / phiên dịch
 • Kinh nghiệm:  2 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  8-9 triệu

- Giảng dạy tiếng Nhật cho lao động / Thực tập sinh / phiên dịch
- Nơi làm việc : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC NHẬT HÀN DC: 99 An Dương Vương - phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc: Thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  dưới 1 năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ÁNH THÁI DƯƠNG

CẦN TUYỂN: 10 GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Nhật (ưu tiên các bạn Sinh viên mới tốt nghiệp).

- Hoặc tốt nghiệp Đại học khác, có trình độ Nhật ngữ N2 trở lên.

- Nhiệt tình, năng động, yêu thích công việc giảng dạy.

Quyền lợi:

- Lương thỏa thuận. Hợp đồng dài hạn.

- Được đào tạo ngoại ngữ và chuyên môn tại Việt Nam.

- Có nhiều cơ hội được đào tạo tại nước ngoài.

- Bố trí chỗ ở miễn phí nếu có nhu cầu.

Nộp hồ sơ: 2893 Quốc lộ 1A, phường: Tân Thới Nhất, quận: 12, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3592-0016 hoặc (08) 3719-2463 gặp chị Lan

Emailanhthaiduong.com@gmail.com

Websitewww.anhthaiduong.com

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc:
 • Kinh nghiệm: -- Chọn năm kinh nghiệm --
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:

Dạy tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: Part time
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Cao Đẳng
 • Mức lương:  3-4 triệu
 • Giảng dạy tiếng Anh các khóa tiếng Anh trẻ em mầm non, tiểu học tại địa bàn Gia Lâm, Đông Anh., Long Biên.
 • Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em mầm non, tiểu học tại Trung tâm Anh Ngữ Camelia.
 • Tham gia soạn thảo, chỉnh sửa giáo trình của trung tâm cho phù hợp với các đối tượng học viên.
 • Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo về kỹ năng mềm do các chuyên gia đào tạo.
 • Giáo viên sẽ phải tham gia giảng thử 01-02 buổi tại Trung tâm và tham gia vòng phỏng vấn, xét hồ sơ nếu phù hợp 2 bên sẽ kí hợp đồng theo khóa học.
 • Trung tâm sẽ trực tiếp trả lương giáo viên theo đợt như thỏa thuận trọng hợp đồng.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch & thiết kế chương trình đào tạo:

- Khảo sát & đánh giá nhu cầu đào tạo của đội ngũ CBNV
- Đề xuất các kế hoạch, các chương trình đào tạo tổng quan về văn hóa, nội quy, công ty, quy định, chính sách và tiếng Anh cho đội ngũ lái xe 
- Lựa chọn và đánh giá các đối tượng học viên, các nhà cung cấp, phối hợp các bộ phận liên quan trong quá trình thiết kế các chương trình đào tạo liên quan.
- Xây dựng các chính sách, quy trình đào tạo liên quan.

2. Trực tiếp tổ chức & giảng dạy các chương trình đào tạo

- Chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các giáo trình, công cụ đào tạo, trang thiết bị cần thiết cho học viên/giảng viên.
- Theo dõi và cập nhật tiến độ & tình hình triển khai các chương trình đào tạo một cách sâu sát và có hỗ trợ kịp thời.

3. Đánh giá & kiểm soát hiệu quả đào:

- Đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo trong & sau khi kết thúc các khóa học (kết quả đào tạo, điểm bài kiểm tra.v.v…) liên quan.

- Phối hợp với Phó ban điều hành theo dõi đánh giá và cập nhật kết quả của các chương trình hành động ứng dụng sau khi đào tạo (nếu có)

- Tiến hành các cuộc khảo sát đánh giá khóa học & hiệu quả đào tạo định kỳ (nếu có).
- Thực hiện các báo cáo về đánh giá kết quả đào tạo, kiểm soát chi phí đào tạo liên quan.

4. Thực hiện các công việc do cấp trên giao
- Công tác dịch thuật
- Hỗ trợ các công tác về hành chính nhân sự

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc: Bán thời gian
 • Kinh nghiệm:  Khác ...
 • Bằng cấp:  Trung học phổ thông
 • Mức lương:  3-4 triệu

+ Xây dựng danh sách khách hàng là học sinh, sinh viên, hay phụ huynh học sinh đang có nhu cầu học tập tại nước ngoài

+ Cung cấp thông tin, tư vấn cho khách hàng những thông tin căn bản du học các nước

+ Tham gia các chương trình đào tạo của công ty để nâng cao kỹ năng tư vấn

+ Không ràng buộc thời gian – không gian.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc: Toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:  2 Năm, 1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  6-7 triệu

- Tư vấn về các khóa học, chương trình học và học bổng tại các truờng và các nuớc mà Công ty làm đại diện (Mỹ, Anh, Úc, Canada, Singapore…)

- Hướng dẫn thủ tục xin visa du học và du lịch cho khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi tư vấn

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc: Tư Vấn
 • Kinh nghiệm: , Không yêu cầu
 • Bằng cấp: , Đại Học
 • Mức lương: , Thỏa thuận

Làm việc bán thời gian tối 2,3,4,5,6 từ 6h đến 8h, riêng thứ 7 làm buổi chiều, Chủ nhật làm cả ngày từ 8h sáng đến 5h chiều.

 

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  Hà Nội
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm:
 • Bằng cấp:  Trung cấp
 • Mức lương:

Nữ từ 19 - 35 tuổi, ưu tiên có kinh nghiệm, học khoa giáo dục đặc biệt dạy trẻ tự kỷ và chậm phát triển.
Yêu trẻ, nhiệt tình trong công việc.
Được làm trong môi trường sư phạm thân thiện, phát huy tối đa sức sáng tạo của các giáo viên.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc:  TP. Hồ Chí Minh
 • Loại công việc: Toàn thời gian
 • Kinh nghiệm:  1 Năm
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương:  Thỏa thuận

- Tư vấn chọn trường, nước du học cho học sinh và phụ huynh.
- Liên hệ với các trường nước ngoài để xin thư mời cho học sinh.
- Hoàn thiện hồ sơ Visa du học.
- Cơ hội đi kinh nghiệm thực tế tại nước ngoài.

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2016

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc: Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm: 3
 • Bằng cấp:  Đại Học
 • Mức lương: Thỏa thuận
 1. Nhiệm vụ cụ thể:
 • Giao dịch, triển khai tuyển sinh, tìm kiếm các học viên có nhu cầu học nghề hàn kim loại (Sơ cấp, trung cấp) theo chỉ tiêu kế hoạch của Nhà trường giao.

Yêu cầu: đảm bảo số lượng và chất lượng học sinh nhập học theo các tiêu chí Nhà trường đề ra.

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2017

Xem chi tiết
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Kinh nghiệm: dưới 1 năm
 • Bằng cấp: Trung cấp
 • Mức lương: Thỏa thuận

 

Cần tuyển 05 giáo viên mầm non cho 1 trường mầm non tư thục, có chỗ ở lại cho giáo viên ở xa,
 yêu cầu tối thiểu tốt nghiệp trung cấp sư phạm, tuổi từ 20-50, giọng nói 
ưu tiên tốt nghiệp trung cấp nhạc họa, lương theo thỏa thuận, giờ làm việc từ 7h sáng- 5 h chiều, từ thứ 2 đến thứ 7,
được hưởng các phụ cấp theo luật lao động.

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2017

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

 • Tổ hợp Giáo dục TOPICA

 • Công ty TNHH Tâm Lý Ứng Dụng An Việt

 • Đại học Đông Á

 • Tổ chức giáo dục quốc tế Langmaster

 • Công ty Cp tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang

 • Trường mầm non HOS

 • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Victoria

 • Công ty thực tập kế toán Hà Nội

 • Trung tâm Anh Ngữ BIG STEP

 • Nhà tuyển dụng xác thực

 • Công ty CP giáo dục Việt Nam

 • Trường trung cấp bách khoa hà nội

 • Công ty CP Phát triển Quốc tế Việt-Thắng (VTC Corp)

 • Công ty TNHH Ánh Thái Dương

 • Công ty cổ phần giáo dục Camelia Việt Nam