Tuyển gấp

Thông tin nhà tuyển dụng

Công ty

Nhà Hàng Sen Việt

Giới thiệu
Địa chỉ
98 Tô Ngọc Vân
Website

senvet.net


Tên việc làm

Tên công ty

Nơi làm việc

Mức lương

Ngày

Hạn nộp HS

Nhà Hàng Sen Việt

, 7-9 triệu

07-06

20/07/2017

Nhà Hàng Sen Việt

, Thỏa thuận, 3-5 triệu

22-12

31/3/2017

Nhà Hàng Sen Việt

 Hà Nội

 3-5 triệu

22-11

30/10/2016

Nhà Hàng Sen Việt

 Hà Nội

 3-5 triệu

22-11

30/10/2016

Nhà Hàng Sen Việt

 Hà Nội

 Thỏa thuận

22-11

30/10/2016